Product retouneren

 • Bij elke vorm van een klacht, onvrede of onduidelijkheid zal Hi Genius er alles aan doen om de klacht betreffende reparatie en of leveringen van producten binnen 7 dagen in behandeling te nemen en tot een degelijke oplossing komen.
 • Retoursadres: Meerenakkerplein 51, 5652 BJ Eindhoven
 • De consument heeft het recht om binnen 14 dagen het product aan te melden voor het retourneren, waarna het aanmelden nogmaals een periode van 14 dagen heeft voor het daadwerkelijk retourneren.
 • Klachten dienen per e-mail aangeleverd te worden zodat Hi Genius zo min mogelijk miscommunicatie de hand kan geven.
 • Hi Genius beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Hi Genius, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij Hi Genius ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Hi Genius binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Hi Genius. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Hi Genius als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 • Een klacht schort de verplichtingen van Hi Genius niet op, tenzij Hi Genius schriftelijk anders aangeeft.
 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Hi Genius, zal Hi Genius naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.